preskoči na sadržaj

Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac

Login
Rasporedi sati
Važne stranice

Što je stres i kako s njim?

U sklopu stručnog usavršavanja nastavnika, psihologinja županijskog obiteljskog centra Renata Glavica održala je predavanje na Nastavničkom vijeću o stresu.

Nastavnici su imali priliku:

  • osvijestiti da isti događaji različito djeluju na ljude radi različitog tumačenja  događaja;
  • upoznati se sa znakovima stresa (emocionalni, misaoni, tjelesni i ponašajni);
  • upoznati različite načine suočavanja sa stresom;
  • samoprocjeniti stres
  • osvijestiti korake za rješavanje stresnih situacija.

  

preskoči na navigaciju